www.dramaticinterpreter.com

Performing Prometheus: the Dramatic Interpreter


 

 

 

 

acknowledgements
 
 
Professor Ernesto Spinelli
 
Evi Baniotopoulou
 
Hellenic Centre
(London)
 
Greek Parents Association
(London)
 
Hellenic Society of Professional People 
and Scientists in Great Britain
 
Jude James
 
Leonidas Leonidou
 
Lazaros Filippidis
 
Evi Chamouratidou
 
Maria Kazamia
 
Dimitrios Efstathiou
 
Katerina Dimakopoulou
 
Kristina Kaye
 
Evi Kouklinou
 
Erika Szabo
 
Eleni Athanasopoulou
 
Nikos Mitianoudis
 
Anthony D. Giannoulis
 
Archimandrite Damianos Konstantinou
 
Patapios Gavrielides
 
John Souris
 
Aris Karanikolas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

Copyright 1995-2010: Christos Prossylis. All rights reserved.